SUOMEN
TURKU

ÅBO
VÅR STAD

Kotiseutulehti Suomen Turku – Åbo, vår stad on ilmestynyt vuodesta 1959. Lehteä julkaisee Turkuseura – Åbosamfundet. Suomen Turku -lehti käsittelee Turun historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta muun muassa kulttuurin, tieteen ja liike-elämän näkökulmasta. Kahta ensimmäistä vuotta lukuun ottamatta lehti on ilmestynyt neljä kertaa vuodessa jo yli 50 vuoden ajan.
Lehden ensimmäiset kaksikymmentä vuosikertaa on nyt digitoitu. Turun kaupunginkirjaston – Varsinais-Suomen maakuntakirjaston ja Turkuseuran yhteistyöhanketta tukivat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto.

Turkuseuran logo Turun kirjaston logo

Hemstadstidningen Suomen Turku – Åbo, vår stad har utkommit sedan 1959. Tidningen publiceras av Turkuseura – Åbosamfundet. Åbo, vår stad tar upp ämnen som berör Åbo stads historia, nutid och framtid ur olika perspektiv. Med undantag av de två första åren har tidningen utkommit med fyra nummer per år, alltså i mera än 50 år.
De tjugo första årgångarna av tidningen har nu digitaliserats. Stadsbiblioteket i Åbo – Egentliga Finlands landskapsbibliotek och Åbosamfundet har i detta samarbetsprojekt fått ekonomiskt stöd av undervisnings- och kulturministeriet samt av Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto.

Suomen Turku -lehdet / Åbo vårstad -tidningar 1959 - 1979